top of page

Kartashov Andrey

Andrey Kartashov ble suksessivt uteksaminert fra Transcarpathian Art Academys Adalbert Erdeli Professional Art College i Uzhgorod og Maleravdelingen ved Ilya Repin St. Petersburg Academy of Arts. I 2007 begynte han i Portrait Society of America (PSA), og i 2016, Artists' Union of Russia. Hans malerier er i samlingene til Museum of the Russian Academy of Arts i St. Petersburg, Tianjin Museum og Liu Haisu Art Museum i Kina, Arnold Schwarzenegger Museum i Østerrike, samt i private samlinger i Russland, Storbritannia, USA, Kina , Ukraina, Polen, Frankrike og Nederland.

Kartashov Andrey
bottom of page