top of page

Kunst og MVA

Det er merverdiavgift på kunst (som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn). Denne blir automatisk beregnet og inkludert i fakturabeløpet når du handler hos Aktmaleri. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifiseres da heller ikke på faktura.

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming og frakt, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt.

Unntak for merverdiavgift ved kunstnerens (opphavsmannens) egen omsetning av kunst.

Alle kunstverk i vårt sortiment omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Aktmaleri som mellommann.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen, som da er å anse som kontraktsmotpart, med Aktmaleri som mellommann. 

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens ansvar. Likevel har Aktmaleri avtalt med opphavsmannen og bistå denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til Aktmaleri.

bottom of page