top of page

Salgsvilkår

Aktmaleri (Antiqart AS org. nr. 926 288 628) formidler kunstverk på vegne av kunstnere om ikke annet er oppgitt. Dvs. at Aktmaleri opptrer som kunstners mellommann og kunstner er den juridiske eieren av kunstverket inntil det er solgt. Aktmaleri har fått i oppdrag å selge kunstverket på vegne av kunstner og det er kunstner som bestemmer salgspris.

Ved reklamasjon på kunstverk er kunstner ansvarlig for salget, men Aktmaleri har avtale om å håndtere reklamasjon. Vi vil strekke oss langt i å gjøre kunden fornøyd. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gjøre endringer på kunstverkene og at de selges som de er.

Salg av innramminger og andre mva mva-pliktige varer selges på vegne av Aktmaleri.

bottom of page